Az elhangzó előadások kiemelten foglalkoznak a gyógyszeripari, környezetvédelmi, biokémiai, klinikai, biotechnológiai, farmakológiai, élelmiszeranalitikai és bűnügyi elválasztástechnikai témákkal. Az előadások tervezett időtartama 15−30 perc diszkusszióval együtt.

A poszterbemutatók lehetőséget biztosítanak az egyes részterületek eredményeinek prezentációjára és részletes megvitatására. Kérjük a szerzőket, hogy a poszterdiszkusszió megadott időtartama alatt szíveskedjenek a poszterüknél tartózkodni.

A poszterek elkészítése során kérjük figyelembe venni, hogy a rendelkezésre álló terület 120 cm magas x 90 cm széles.

2021.10.18. hétfő
9:00- Regisztráció
11:00-11:30Megnyitó, díjátadások
11:30-12:00E-01Philip MarriottA journey towards super-high resolution gas chromatography
12:00-12:30E-02Gertrud MorlockSuper-hyphenations and miniaturized chromatography for Citizen Science
12:30-13:00E-03Simona FellettiFundamentals of adsorption applied to ultra-fast and preparative liquid chromatography
13:00-14:30Ebéd
14:30-14:45A Prizma-díj átadása 
14:45-15:15E-04Monostori PéterElválasztástechnika és kapcsolt módszerek a klinikai diagnosztikában
15:15-15:45Felinger AttilaA METT első 25 éve
15:45-17:45Kávészünet, kiállítás, poszter
2021.10.19. kedd
9:00-9:25E-05Horváth KrisztiánGradiens ioncserélõ állófázisok tervezése és alkalmazási lehetõségeinek vizsgálata
9:25-9:50E-06Lukács DiánaA kromatogramon innen és túl (ioncsere-kromatográfia)
9:50-10:15E-07Lambert Nándor CsabaKülönbözõ módszerek folyadékkromatográfiás oszlopokon lejátszódó csúcsszélesítõ hatások leírására
10:15-10:40E-08Kirchkeszner CsabaA fõbb gázkromatográfiás paraméterek változtatásának hatása a különbözõ vegyületek lineáris retenciós indexeire
10:40-10:55E-09Fábián PéterA nitrózamin meghatározásokban rejlő kihívások a gyógyszeripar területén /Kromat Kft./
10:55-11:30Kávészünet, kiállítás
11:30-11:55E-10Drahos LászlóIntakt fehérjék RP-HPLC-MS vizsgálatának rejtelmei
11:55-12:20E-11Gáspár, AttilaFehérjék bontása mikrofluidikai csipekben proteomikai alkalmazásokhoz
12:20-12:45E-12Pongrácz TamásImmunoglobulin G1 Fc glikoziláció mint potenciális korai gyulladásos marker COVID-19 okozta megbetegedésben
12:45-13:10E-13Tóth GáborGlükózaminoglikánok változásai jóindulatú prosztata megnagyobbodásban és prosztatarákban
13:10-13:25E-14Nyiri, ZoltánNitrózamin tisztaság vizsgálatok – A Thermo Scientific analitikai megoldásai a rutin tandem tömegspektrometriától a HRAM Orbitrap technológiáig
13:25-14:40Ebéd
14:40-15:05E-15Ilisz, IstvánEnantioszelektív elválasztások nagyhatékonyságú és ultranagyhatékonyságú királis folyadékkromatográfiás állófázisokkal
15:05-15:30E-16Benkovics GáborHatóanyagjelölt ciklodextrin származékok analitikai jellemzése
15:30-15:55E-17Kormány, RóbertGyors és robusztus folyadékkromatográfiás módszer optimalizálása az apixaban szintézistámogató vizsgálatához
15:55-16:20E-18Páll BoglárkaGenotoxikus azid szennyezés meghatározása cilostazol hatóanyagból mátrix eliminációval
16:20-16:45E-19Simon JózsefLC-MS adatok három-dimenziós kiértékelése: Spektrumok dinamikus szûrése, komponensek releváns ionjainak meghatározása
16:45-16:55E-20Földesi ZsoltAz AI ereje az analitikai laboratóriumokban – Shimadzu Nexera sorozat
16:55-18:15Kávészünet, kiállítás, poszter
2021.10.20. szerda
9:00-9:25E-21Abrankó LászlóÉlelmi tápanyagok biológiai hozzáférhetõségének vizsgálata in vitro emésztésszimulációval
9:25-9:50E-22Petrovics NoémiAz adalékanyag-polimer és élelmiszerutánzó modellanyag-polimer kölcsönhatások szerepe a kioldódásvizsgálatok során
9:50-10:15E-23Móricz, ÁgnesRétegkromatográfia és oszlopkromatográfia, mint egymás segítõi
10:15-10:40E-24Könczöl ÁrpádCentrifugális megoszlásos kromatográfia kutatása és fejlesztése
10:40-10:50E-25Viski KornélACQUITY Premier: elválasztás újradefiniálva
10:50-11:20Kávészünet, kiállítás
11:20-11:45E-26Bartók TiborA fermentációtól a végtermékig, avagy a fumonizin B4 toxin és epimerje izolálásának folyamata és problematikája
11:45-12:10E-27Deutsch-Nagy LauraShigella sonnei mutánsok az antibiotikumalapkutatás szolgálatában
12:10-12:35E-28Farsang EvelinEluensek és oszlopok a terápiás fehérjék kationcsere-kromatográfiájában
12:35-13:00E-29Szigeti TamásAz EU vízügyi keretirányelvből eredő laboratóriumi kihívások; Perfluorozott alkil-savak és -szulfonsavak elemzése
13:00-13:15Poszterdíjak, zárszó
13:15-14:30Ebéd

Poszter előadások:

P-01Laczkó DávidEkdiszteroidok elválasztása méretnövelhetõ centrifugális megoszlásos kromatográfiával
P-02Balogh KláraSBECD és a CD-Screen-IEC kromatográfiás állófázis stabilitási vizsgálatának eredményei
P-03Bugyi FanniFehérjék foszforilációjának vizsgálatára alkalmas mintaelõkészítési módszerek fejlesztése
P-04Hidegkuti-Németh DóraTranszferrin komplexek internalizációja HeLa sejtekbe
P-05Tormási JuditIn vitro emésztésszimulációs módszer alkalmazása DIAAS meghatározására
P-06Balogh-Hartmann, FruzsinaTejek és növényi tejhelyettesítõ italok fehérjetartalmának meghatározása mikrochip gélelektroforézissel
P-07Bakó CsongorMuskotályzsálya (Salvia sclarea L.) szuperkritikus fluid extraktumok biológiai aktivitásának optimalizálása válaszfelület modellezés segítségével
P-08Horváth Györgyi100%-ban tiszta és természetes: Mi rejlik egy illóolajos üvegben?
P-09Petrovics NoémiAdalékanyagok migrációs kinetikájának összehasonlítása kristályos és részben kristályos politejsavból
P-10Nagy KatalinNövényi kivonat urzolsav tartalmának és biológiai hozzáférhetõségének vizsgálata in vitro emésztésszimulációval – analitikai módszerfejlesztés
P-11Anditi CollinsDETERMINATION OF PAH CONTAMINATION LEVELS IN BREAST MILK SAMPLES FROM HUNGARIAN VOLUNTEERING MOTHERS USING HPLC/FLD
P-12Andrási MelindaMÉZMINTÁK VIZSGÁLATA KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZISSEL FLUORESZCENS DETEKTÁLÁS ALKALMAZÁSÁVAL
P-13Baglyas MártonA magas aranyvesszõ (Solidago gigantea Ait.) antibakteriális komponenseinek kimutatása és izolálása
P-14Mintál KittiA gasztrointesztinális mikrobiom módosításának hatása a rövid szénláncú zsírsavak mennyiségére
P-15Kalauz AndreaPotenciálisan genotoxikus szennyezések meghatározása Crotamiton hatóanyagban gázkromatográfiával
P-16Mátyási JuditAromás vegyületek effektív szénatomszámának vizsgálata
P-17Nagy GáborGyors és rugalmas gázmintavételi és -elemzési módszer fejlesztése pirolizáló és elgázosító rendszerekhez
P-18Nyerges GyulaAzonos állófázisú gázkromatográfiás kolonnák mennyiségi mérési eredményeinek összehasonlítása
P-19Gyergyószegi, ZsófiaTérgátolt fenolok gázkromatográfiás meghatározása vízmintákból
P-20Sándor ViktorPseudomonas aeruginosa lipid-A heterogenitás vizsgálata vízmentes kapilláris elektroforézissel kapcsolt tandem tömegspektrometriával
P-21Kilár AnikóLipid-A foszforilációs- és acilációs izomereinek elválasztása és szerkezeti jellemzése NACE-ESI-MS/MS módszerrel
P-22Mezõ EmerenciaOrvosi szempontból fontos baktériumok zsírsav-összetételének vizsgálata GC-MS módszerrel
P-23Sándor ViktorCiklikus lipopeptidek vizsgálata CE-MS/MS módszerrel vízmentes közegben
P-24Ilisz IstvánPoliszacharid alapú királis állófázisok kölcsönhatásainak vizsgálata potenciális farmakon modellvegyületekkel
P-25Németi GáborFluorozott β3-fenilalaninszármazákok folyadékkromatográfiás kölcsönhatásainak vizsgálata ioncserélõ típusú királis állófázisokon
P-26Tanács Dánielβ2-Aminosavak enantioszelektív elválasztása teikoplanin és teikoplanin-aglikon szelektorral rendelkezõ héjszerkezetû királis állófázisok segítségével
P-27Kulágin RenátaKinidin alapú királis, ikerionos típusú állófázis öregedésének vizsgálata SFC alkalmazásával
P-28Szakály Péter SomaMetilezett ciklodextrin-származékok szubsztitúciós mintázatának meghatározása és annak jelentõsége az elválasztástudományban
P-29Ujj DóraÚj típusú ciklodextrin alapú királis szelektorok enantio-felismerésének vizsgálata katinon- és amfetamin-származékokon
P-30Bacskay IvettKlórozott, cellulóz alapú HPLC állófázisok retenciós mechanizmusainak vizsgálata
P-31Varga ErzsébetA 2-hidroxipropil-β-ciklodextrin, mint hatóanyag analitikai jellemzése
P-32Kalydi EszterN-heterociklussal szubsztituált ciklodextrin-származékok elõállítása és alkalmazása királis szelektorként kapilláris elektroforézisben
P-33Halmi BenceGyógyszer hatóanyag HPLC tisztaságvizsgálati módszerének fejlesztése a DryLab szoftver alkalmazásával
P-34Zelenyánszki DóraAz oszlop kialakításának hatása a gyors folyadékkromatográfiás állófázisok heterogenitására
P-35Szerencsés DénesA termodinamikai paraméterek meghatározásának bizonytalansága nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiában
P-36Horváth SimonNormál fázisú és poláris szerves oldószeres mód közötti váltás után fellépõ reprodukálhatósági problémák megoldása ADMPC alapú kolonnák esetén
P-37Kirchkeszner CsabaA lágyítótartalom és a hõmérséklet hatása a különbözõ mûanyag-adalékanyagok polipropilén-alapú élelmiszer-csomagolóanyagokból történõ kioldódására
P-38Nagy CynthiaMikrofluidikai csipek csatornageometriájának vizsgálata proteomikai alkalmazásokhoz
P-39Pál DomonkosMájelváltozások proteomikai és glikomikai jellemzése
P-40Fügedi Kata DorinaGlükózaminoglikánok grafitalapú és vatta-HILIC tisztítása
P-41Tömösi FerencCélzott metabolomikai vizsgálatok ideggyógyászati kórképekben
P-42Körmöczi TímeaPoláris energiaháztartási metabolitok mérése HILIC-HRMS módszerrel zöldalgából
P-43Rédei CsanádA tömegárammérés rejtélyei szuperkritikusfluidum-kromatográfiában
P-44Yahia KazmouzCompetitive adsorption of the mobile phase components in supercritical fluid chromatography
P-45Rapp-Kindner IldikóKlorid-ion érzékeny fluoreszkáló polimer készítése és vizsgálata